Relatórios

Relatórios

Nesta seção podem ser consultados os relatórios elaborados no âmbito do projeto UNISF com a colaboração das universidades públicas da Euro-região Galiza-Norte de Portugal.

Sobre a perceção da comunidade académica da U. Porto face à oferta formativa atual da Euro-região Galiza-Norte de Portugal e sua relação com o meio empresarial envolvente

Adenda a Oferta e demanda da docencia universitaria e diagnóstico das necessidades de formación de posgrao na Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal.

Baixar documento
Informe de identificación de obstáculos xurídicos, administrativos e financeiros para a creación de títulos conxuntos transfronteirizos

A análise recollida neste informe descende ao detalle específico dos entraves administrativos que dificultan o establecemento de títulos conxuntos entre as universidades da UNISF, sinalando diverxencias entre as mecánicas académicas das mesmas, as sintonías que se poden detectar e tamén aos espazos de síntese nos que as diferencias existentes se reducen a través do consenso e a vontade cooperativa dos socios no proxecto.

Baixar documento
Oferta e demanda da docencia universitaria e diagnóstico das necesidades de formación de posgrao na Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal

Da recolla de datos a partir de cuestionarios á poboación do sector universitario (incluíndo estudantes, docentes e investigadores) e empresarial da Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal, resulta este informe sobre as principais aspiracións e necesidades manifestadas por estes sectores da poboación sobre a educación universitaria da Eurorrexión do futuro e os seus maiores desafíos.

Baixar documento
Estado del Arte

El presente documento del 'Estado del Arte' fue elaborado, entre enero y julio de 2020, por el técnico investigador Antón Aller, con la supervisión del equipo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago de Compostela, compuesto por los profesores Carlos Teijo y Alba Nogueira, con la consulta y análisis de la legislación y los documentos citados en la bibliografía y también con la inestimable contribución de los socios del proyecto UNISF, las Universidades de: Minho, Porto, Tras-os-Montes, Alto Douro, Vigo, A Coruña, Santiago de Compostela y la Fundación CEER a través de reuniones y cuestionarios informativos.

Baixar documento